Allt inom tomt & anläggning

Markarbete är ett brett begrepp som inkluderar en lång rad tjänster. Man kan sammanfatta det något sånär med att markarbete syftar till att forma och förbereda mark inför byggnation och annan anläggning. En markarbetare använder sig av stora, tunga maskiner i sitt arbete, samt en rad andra verktyg. Aktiviteter som ingår i markarbete är utgrävning, schaktning, borrning, bergsprängning, dränering och återfyllnad. Man kör också med stora laster av material såsom sand, jord och grus.

Noggrant förarbete

För att bygga med framgång så måste man göra noggrant förarbete, det betalar sig i längden. Har man en stabil grund att utgå ifrån så blir allting lättare medan dåligt markarbete snart uppdagar sig. Detta gäller förstås inte bara förberedande arbete inför nybyggnation utan också underhåll - ingenting håller för evigt.

Resultat som talar för sig själva

Vill du ha garantier för goda resultat när du ska dränera, bygga eller anlägga något så väljer du en markentreprenad i Göteborg med kompetens och erfarenhet. Våra resultat talar för sig själva och vi hoppas att du vänder dig till oss när tiden är inne för dig att bygga eller underhålla i din tomt eller vid ditt hus. Vi antar stora som små uppdrag inom markarbete och välkomnar alla som söker våra tjänster med samma helhjärtade engagemang.

Hör av dig till oss så diskuterar vi dina möjligheter!