Proffs på dränering

Välkommen till oss! Vi är en markservicefirma i Göteborg som erbjuder ett brett spann av tjänster inom mark och anläggning, inte minst dränering. Vi har bred kompetens och djupa kunskaper inom dränering och andra marktjänster och vi arbetar fokuserat och engagerat i alla lägen. Vi vet vikten av att göra ett grundligt jobb med mark inför alla typer av anläggningsprojekt, det är detta arbete som allt sedan ska vila på. Hör av dig till oss när du vill ha professionell hjälp med dränering och annat markarbete i Göteborg.

Om dränering

Dränering måste finnas intill varje husgrund eftersom det finns så kallat ytvatten under markytan. Vatten har många goda egenskaper men det är också känt för att över tid vara väldigt destruktivt för de allra flesta material. Husgrunder bryts ner av vatten och eftersom hela ditt hus vilar på sin grund så är det av yttersta vikt att den hålls i gott skick. Dräneringssystemet leder bort ytvattnet från området runt ditt hus och skyddar därmed mot nedbrytande angrepp.

Alla hus måste ha ett effektivt dräneringssystem, det går inte att kringgå detta behov. Dränering behöver dessutom bytas ut med jämna mellanrum, även om det verkligen inte är särskilt ofta. Ett välplacerat, effektivt system håller i minst 25 år.

Hur mår din husgrund?

Hur vet man då om ens dräneringssystem duger eller om det är tid att uppdatera det? Först och främst är det bra om man vet hur gammalt det befintliga systemet är. Är det över 25 år gammalt kan det vara klokt att tillkalla en fuktutredare i vilket fall som helst, så får denne göra en grundlig bedömning och eventuellt rekommendera en plan för när ett dräneringsbyte skulle kunna vara lämpligt. Det finns dock en del tecken som man bör hålla koll på och en bra rutin är att själv se över husgrundens hälsa vid varje vår. Husgrunden ska inte visa tecken på fuktangrepp, ha djupa sprickor eller lukta illa, vare sig inifrån eller utifrån.

Installation av dräneringssystem

Installationen av ett nytt dräneringssystem är lite omständlig, men helt och hållet nödvändig om det gamla inte längre dränerar marken som det ska. Det går liksom inte att komma runt. Börja med att kontakta oss så att vi kan komma ut till dig där du bor i Göteborg och göra en inspektion, ta mått och diskutera dina alternativ med dig. Vi går igenom saker som när arbetet skulle kunna tänkas äga rum samt vilka extraval man kan göra i samband med installationen av det nya systemet. Man kan till exempel välja att isolera husgrunden samtidigt, vilket i regel är ett klokt val.

När vi bestämt datum och lagt upp en plan för arbetsförloppet så inväntar vi sagda datum på vilket vi sedan kommer i full patrull med våra maskiner och verktyg för att sätta igång med utgrävningen av ett dike runt din husgrund. Diket gräver vi cirka 50 cm djupare än husgrundens sula, samt minst en halvmeter ut från huset. När diket är klart kolla vi husgrundens hälsa och genomför eventuella reparationer. Därefter häller vi ner lite dräneringsgrus, placerar eventuell isolering runt husgrunden samt dräneringsrör och geotextilduk. När allt är placerat ordentligt så fyller vi igen diket med mer dräneringsgrus och gör i ordning uppe vid ytan.

Marken måste sedan ha viss lutning intill huset och man bör inte plantera växtlighet för nära byggnaden. Vi går igenom alla dessa detaljer med dig efter att vi avsultat vårt arbete med installationen av din dränering i Göteborg.

Senaste blogginlägg

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]